top of page
iStock-619366746 2022.jpg

214 Dating 主網頁

(Speed Dating 活動專頁)

www.214dating.com

聯絡方法

Tel: 81010214
Whatsapp: 65006780

行政部: 中環皇后大道中卡佛大廈11樓

單對單配對咨詢: 尖沙咀漆咸道南百利商業中心7樓 (請先預約)

主網頁: www.214dating.com

Image by Alesia Kazantceva
bottom of page